"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła".

                                                                                                                                                                                                                                                       Autor: Wisława Szymborska
    

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek


Kilka słów o bibliotece...

W budynku przy ul. Krobskiej 45a znajduje się Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział dla Dorosłych. Jeżeli ktoś chce przeczytać ciekawą książkę, pogłębić wiedzę, poczytać prasę lub uzupełnić wykształcenie albo też szuka ciekawych informacji o naszym regionie, to serdecznie zapraszamy.

          Gminne Centrum Kultury Gminna Biblioteka  w Poniecu oferuje: wypożyczanie książek, czasopism i regionaliów oraz korzystanie z czytelni książek i czasopism, materiałów informacyjnych, bezpłatny dostęp do internetu na pięciu stanowiskach komputerowych oraz udostępnianie zebranych w księgozbiorze podręcznym encyklopedii, słowników i informatorów; pomoc w: odnalezieniu książek na interesujący Cię temat, w gromadzeniu materiałów do prac i referatów.

          W 1947r. swoją pracę zaczęła Miejska Biblioteka Publiczna, która mieściła się w Urzędzie Miasta i Gminy. Funkcjonowała też gromadzka Biblioteka Publiczna, która mieściła się przy ul. Pocztowej 1. W 1965 roku została powołana Filia Biblioteczna w Żytowiecku. W 1973r połączono Miejską Bibliotekę Publiczną i Gromadzką Bibliotekę w Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Poniec ,która mieściła się w budynku przy ul. Krobskiej 44a. Po połączeniu bibliotek zostało utworzonych 13 punktów bibliotecznych na wioskach: Dzięczyna, Drzewce, Janiszewo, Sarbinowo, Szurkowo, Rokosowo, Łęka Wielka i Łęka Mała, Śmiłowo, Miechcin, Czarkowo, Zawada, Bogdanki. Jednakże w końcówce lat 80 i 90 punkty te były sukcesywnie likwidowane z powodu kryzysu finansowego w kulturze. W dniu 01 września 1979r. oddano do użytku nowy budynek Biblioteki Publicznej miasta i gminy Poniec przy ul. Krobskiej 45a. Przez 35 lat od 1960 do 1995 roku biblioteką kierowała pani Irena Twarda. W 1991 roku władzę miasta nadały bibliotece nazwę im. Konstytucji 3 maja. W 2000 roku Biblioteka została włączona w struktury Gminnego Centrum Kultury.