O GMINNYM CENTRUM KULTURY W PONIECU

Gminne Centrum Kultury w Poniecu to samorządowa instytucja miasta Poniec, która stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej takich jak m.in.: plastyka, taniec, muzyka. Proponuje zajęcia artystyczne i hobbystyczne, koncerty, spektakle, wystawy, wycieczki, imprezy plenerowe.

Prowadzi także działalność wydawniczą („Wieści z gminy Poniec”). Różnorodna działalność programowa sprawia, że GCK, spełniając funkcje edukacyjne i animując życie kulturalne społeczności lokalnej, oddziałuje na mieszkańców całej gminy.

Obrazek
Obrazek
Obrazek


Statut Gminnego Centrum Kultury