sekcja plastyczna dla dzieci

Głównym założeniem zajęć jest rozwój kreatywnego myślenia i zdolności manualnych, zainteresowanie dzieci sztuką i sposobem wyrażania siebie poprzez działania plastyczne. W ramach lekcji dzieci poznają podstawowe terminy plastyczne takie jak walor, paleta barwna, kompozycja, a także usprawnią swoją percepcje wzrokową. . Zajęcia mają na celu również uwrażliwienie dzieci na estetykę, dostrzeganie piękna w otaczających ich przedmiotach i przelanie go na płótno. Zajęcia prowadzi artysta plastyk pan Tomasz Bzdęga. 

Opłata za sekcję plastyczną dla dzieci wynosi 15 zł / miesiąc

Obrazek
Obrazek
Obrazek