W dniu 15 lutego uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej w Poniecu wzięli udział w spotkaniu na temat cyberprzemocy.Tematem pogadanki była cyberprzemoc oraz jej konsekwencje prawne.Galeria zdjęć: