Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Projektu pn. „Cyfryzacja GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury obszaru NUTS3 – leszczyński” dofinansowanie ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2022 w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Gminne Centrum Kultury w Poniecu wraz z Planetą Roboów zorganizowało szkolenie dla pracowników pn.: „Cyfryzacja GOKów”. Składało się ono z dwóch etapów.

Pierwszy etap dotyczył zagadnień z obszarów rozwoju kompetencji cyfrowych takich jak: technologie informacyjno - komunikacyjne ICT, bezpieczeństwo w sieci, kompetencje cyfrowe i medialne, pisanie scenariuszy zajęć, metody prezentacji informacji, wyszukiwanie treści w sieci www, prawa autorskie, domena publiczna, nowoczesne technologie, aplikacja Scratch czyli nauka programowania, projektowanie indywidulanych materiałów edukacyjnych. Etap zakończył się egzaminem.

Drugi etap to grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat, prowadzone przez przeszkolonych pracowników instytucji kultury oraz trenera.

Zajęcia odbywały się cyklicznie i składały się z pięciu kilkugodzinnych spotkań. Cały kurs trwał 30 godzin lekcyjnych.

Młodzi programiści nauczyli się podstaw programowania oraz algorytmiki. Pisali własne matematyczne programy w językach Scratch oraz Swift. Napisali łącznie ponad 30 różnych skryptów. W zajęciach wzięło udział 10 uczestników.

 

Gminne Centrum Kultury w ramach przeprowadzonego projektu otrzymało od Planety Robotów dwa laptopy oraz cztery tablety.