Gminnemu Centrum Kultury w Poniecu została przyznana dotacja z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizacje projektu "Przebudowa swietlicy wiejskiej w Czarkowie i przebudowa świetlicy wiejskiej w Waszkowie". W związku z powyższym zamieszczamy zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych w powyższych miejscowowściachZałączniki: