Dwudziestego grudnia 2019r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu podsumowano projekt Cyfrowa Wielkopolska, do którego przystąpiono w ramach współpracy z poznańską Fundacją Partycypacji Społecznej” – szkolenia komputerowe dla Seniorów 65+, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt „Cyfrowa Wielkopolska” skierowany jest do osób w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych.

W Poniecu projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, a w wzięło w nim udział 40 uczestników. Zajęcia odbywały się w małych grupach 10-osobowych w Gminnej Bibliotece w Poniecu. W ramach zajęć seniorzy nabyli lub wzmocnili swoje kompetencje cyfrowe i umiejętność korzystania z IT w codziennym życiu. Podczas projektu Seniorzy nauczyli się praktycznej obsługi komputera, telefonu oraz Internetu, m.in. robienia zakupów on-line, korzystania z komunikatorów oraz mediów społecznościowych czy zamawiania książek. Wartością dodaną był fakt otrzymania przez każdego uczestnika tabletu.

Podczas uroczystości podziękowano za profesjonalizm prowadzącemu zajęcia panu Krzysztofowi Adamczakowi. Seniorzy otrzymali certyfikaty oraz świadectwa ukończenia szkolenia z rąk Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego.Galeria zdjęć: