W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Gminne Centrum Kultury w Poniecu w grudniu 2016 r. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarkowie i przebudowa świetlicy wiejskiej w Waszkowie”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, a następnie trafił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, gdzie na realizację operacji przyznano dofinansowanie w kwocie 44 155,- zł, tj. 63,63% całkowitych kosztów zadania, które wyniosły 69 394,65 zł. Po procedurach wyłonienia wykonawcy świetlice wiejskie w Czarkowie i Waszkowie zostały we wrześniu 2017 r. przebudowane – wymieniono dachy.

Przebudowa świetlic w Czarkowie i Waszkowie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców obu wsi, poprawy infrastruktury kulturalnej i ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, umożliwi mieszkańcom uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejsk na lata 2014-2020.