Gminne Centrum Kultury w Poniecu informuje, że od dnia 05 marca 2019r. zajęcia sekcji plastycznej dla dzieci i dorosłych odbywać się będą w budynku dawnego przedszkola (ul. Krobska, 1 piętro).