W środę 8 sierpnia w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu zainaugurowano III Obóz Szkoleniowo Badawczy.

Środowe prelekcje, które miały przybliżyć nam zakres prac badawczych oraz historię regionu rozpoczęły pięciodniowy cykl wydarzeń badawczo – historycznych w naszej gminie.

W prelekcjach udział wzięli: Zastępca Burmistrza Ponieca  Eugeniusz Nowak, Sekretarz Gminy Poniec Marcin Pazdaj, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz, Robert Liszke – członek zarządu Polskiego Związku Eksploratorów, Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu dr Łukasz Idowiak, prof.  UAM dr. hab. Grzegorz Podruczny –  historyk  i wykładowca, ppłk. Tomasz Ogrodniczuk – kierownik Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, dr. Grzegorz Wojciechowski – historyk, publicysta i regionalista oraz grupy eksploracyjne biorące udział w tegorocznych badaniach takie jak:

- Lubuska Grupa Eksploracyjna Nadodrze

- Ostrowskie Stowarzyszenie Eksploracyjne

- Wielkopolska Grupa Eskploracyjno – Historyczna Gniazdo

- Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne  Krotoszyn

- Stowarzyszenie Ekploracyjno – Historyczne „Szaniec”

- Fundacja Wieży Ziębieckiej w Nysie

- Polski Związek Eksploratorów

- Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne  Triskelion

- Grupa Pozytywnych Detektorysów

- Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Łuczniczka", a także współorganizatorzy imprezy czyli Grupa Badań Historycznych Regiment  w składzie: Waldemar Andrzejewski, Paweł Gruszka, Damian Płowy oraz Krzysztof Wodyński.

Pierwsza prelekcja, wygłoszona została przez ppłk. Tomasza Ogrodniczuka  i zatytułowana była – „Od wydobycia po muzealną ekspozycje. Historia i droga pojazdów pancernych po zakończeniu II wojny światowej”.

Kolejnym wykładem były  „ Badania terenowe pola bitwy pod Poniecem” wygłoszonym przez pana Damiana Płowego. Oprócz wykładu odbyła się promocja książki pana Płowego pn:  „Od Eisenbrin do Hochstad – Kampania w Górnej Austrii 1703”.

Profesor Grzegorz Podruczny wygłosił prelekcje o tym „ Jak badać pole bitwy – refleksje na podstawie badań pola bitwy pod Kunowicami z lat 2009-2018”.

Ostatnia prelekcja zatytułowana była „Odcinek Poniec frontu południowo – zachodniego w Powstaniu Wielkopolskim” i wygłosił ją dr Grzegorz Wojciechowski.  

Po zakończonych  prelekcjach dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poniecu pan Maciej Malczyk podziękował wszystkim prelegentom za bardzo ciekawe i wyczerpujące prezentacje, uczestnikom za przybycie a eksploratorom życzył owocnych prac.

Całość zakończył poczęstunek dla przybyłych gości.

W czwartek i piątek od godziny 9:00 rozpoczęły się intensywne prace terenowe przy „szwedzkiej górce”.

Zapraszamy do galerii!!!

 

 Galeria zdjęć: