"Bronić ziemi ojców"

"Gdy przyszła pora świata - prawdziwa To Oni ponieśli do boju sztandary. Ojczyzna Nasza - Polska - Ich wzywa. Ofiary życia składali w dary." Gabriel Roszak

Czytaj więcej