SEKCJE DZIAŁAJĄCE PRZY GCK W PONIECU

  • DO POBRANIA

Warsztaty muzyczne w Rudnie:

Prosimy o dostarczenie kart wraz z załącznikami do dnia 19 lipca. Wpłaty w kwocie 250 zł na podane konto do dnia 12 sierpnia.

Karta uczestnika
Regulamin
Zgoda kąpielisko
Druk wpłaty


Obraz

sekcja plastyczna dla dzieci


Obraz

robótki ręczne


Obraz

sekcja plastyczna dla dorosłych


Obraz

zespół taneczny NATIA


Obraz

Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Dęta


Obraz

sekcja modelarska


Obraz

zespół wokalny HUMORESKA