Zapraszamy przedszkolaków z naszej gminy do wzięcia udziału w Gminnym Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej. Co należy zrobić żeby wziąć udział w zabawie?

Przygotować jedną piosenkę w języku polskim, z repertuaru przeznaczonego do śpiewania przez dzieci, o czasie trwania nie dłuższym niż 3 minuty i  zgłosić się do organizatora (u Pań nauczycielek w grupach przedszkolnych) z wypełnioną Kartą Uczestnika wraz z podkładem muzycznym w formacie mp3 na opisanym nośniku USB do dnia 14 maja. 

Nagrania występów konkursowych odbędą się:

- w dniu 27 maja w Świetlicy wiejskiej w Łęce Wielkiej dla uczestników z Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej w godzinach pracy przedszkola w formie indywidualnych występów,

- w dniu 28 maja w auli przedszkola Samorządowego w Poniecu dla uczestników z Przedszkola Samorządowego w Poniecu w godzinach pracy przedszkola w formie indywidualnych występów.

Jury powołane przez Organizatorów Konkursu wyłoni spośród wszystkich nagrań uczestników te najciekawsze, które zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na stronie internetowej i portalach społecznościowych Organizatorów.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz upominek przygotowany przez Organizatorów.

KARTA UCZESTNIKA

REGULAMIN PRZEGLĄDU