W sobotę, 25 maja br. w Żytowiecku odbyło się   „Spotkanie z gwarą poznańską”, zorganizowane we współpracy Gminnej Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Poniecu oraz Koła Gospodyń  z Żytowiecka.  Gościem spotkania  był p. Waldemar Wierzba –polonista, regionalista, gawędziarz,  poznaniak z urodzenia i poznaniak z wyboru, autor publikacji na temat gwary poznańskiej, m.in. „Ale szport, tej!… żarty gwarą”, „Przykazania Poznaniaka”, a także „Słownik gwary poznańskiej: z naszego na polski, z polskiego na nasze”.

           Podczas  pełnego humoru spotkania Waldzinek (tak po poznańsku brzmi Waldemar) odczytywał  teksty pisane gwarą, przedstawiał  scenki rodzajowe, opowiadał o swej twórczości oraz przyczynach zainteresowania gwarą poznańską, a uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość współtworzenia  zabawy, podejmując  próby poprawnego odczytania tekstów gwarowych, co okazywało się zadaniem niełatwym.  Dowiedzieli się również, że gwara poznańska to jedna z bardziej specyficznych gwar regionalnych w Polsce, która  powstała z wymieszania dialektu wielkopolskiego z elementami słownictwa niemieckiego, głównie w wyniku ponad stuletniego pruskiego panowania w Wielkopolsce (1793 -1919) kiedy język niemiecki stał się językiem urzędowym,  opanował szkoły.  Obecnie, jak wiele innych gwar, tak i poznańska coraz szybciej zanika. Warto jednak o niej pamiętać, bo wciąż jest to ważny i ciekawy składnik tutejszej kultury.Galeria zdjęć: